Regjeringens nye skole forsømmer kunnskapen


Regjeringens nye skole forsømmer kunnskapen

De nye læreplanene er oppdaterte og relevante for moderne utfordringer, men for vage på faglig innhold.