Regjeringen vil videreføre støtten til Human Rights Service


Regjeringen vil videreføre støtten til Human Rights Service

Regjeringen foreslår å videreføre støtten på 1,8 millioner kroner til Human Rights Service i statsbudsjettet for 2018.
Les mer om: