Regjeringen vil ha 100 nye utdanningsstillinger for leger


Regjeringen vil ha 100 nye utdanningsstillinger for leger

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2021 å bevilge 26,5 millioner kroner til å opprette 100 nye såkalte LIS1-stillinger for leger.
Les mer om: