Regjeringen vil gi rekonstruert Norwegian pengestøtte


Regjeringen vil gi rekonstruert Norwegian pengestøtte

Regjeringen er positiv til å bidra med penger til et rekonstruert Norwegian, men stiller som krav at private investorer også bidrar.
Les mer om: