Regjeringen skjerper politiattestregler for privat trening rettet mot barn


Regjeringen skjerper politiattestregler for privat trening rettet mot barn

Flere som driver privat trening rettet mot barn, blir nødt til å vise politiattest. Innhenting av attest uten merknad blir nå en plikt for flere i idretten.
Les mer om: