Regjeringen bør nu finne frem EU-direktivene om vern mot etnisk diskriminering