Regjeringen: Asylbarn prioriteres i alle ledd


Regjeringen: Asylbarn prioriteres i alle ledd

Trass kritikk forsvarer regjeringen behandlingen av asylbarn: De prioriteres i utlendingsforvaltningen, og bruken av midlertidig opphold har bred støtte.
Les mer om: