Regjeringen advarer Finnmark. Troms kan doble sin innflytelse


Regjeringen advarer Finnmark. Troms kan doble sin innflytelse

Kommunalministeren kan frata Finnmark makt, etter noe fylkesordføreren tolker som en trussel.
Les mer om: