Regjeringen åpner for lengre og økt tilstedeværelse for amerikanske soldater


Regjeringen åpner for lengre og økt tilstedeværelse for amerikanske soldater

Tilstedeværelsen av amerikanske soldater på norsk jord forlenges, og Regjeringen åpner for at aktiviteten kan utvides.
Les mer om: