Regjeringas neste raseringsobjekt?


Regjeringas neste raseringsobjekt?

Eg trur regjeringa og Politidirektorat ser for seg at UP-patruljane er lågthengjande frukter som kan plukkast for å fordele utover politidistrikta.