- Regjeringa driter i oss som bor i distriktet


- Regjeringa driter i oss som bor i distriktet

Det river i hjertet å bli så grundig oversett og sviktet, som borger, og som region.