Regelendring førte til klar økning i bruken av gradert kontantstøtte


Regelendring førte til klar økning i bruken av gradert kontantstøtte

Etter at det igjen ble mulig å få ulike satser av kontantstøtte, har bruken av gradering av ytelsen økt markant. Samlet har kontantstøttebruken gått ned.