Reddet teatervitenskap


Reddet teatervitenskap

Full mobilisering fra teaterfeltet ga uttelling for teatervitenskap i Bergen. I stedet mister historie en stilling.
Les mer om: