Redd Barna: Beskyttelse av skoler i konfliktområder må opp i Sikkerhetsrådet


Redd Barna: Beskyttelse av skoler i konfliktområder må opp i Sikkerhetsrådet

Redd Barna og Plan Norge mener norske myndigheter må sette beskyttelse av elever, lærere og skoler på agendaen til FNs sikkerhetsråd.
Les mer om: