Raymond Johansen jubler: Oslo tilslutter seg oppropet om atomvåpen-forbud


Raymond Johansen jubler: Oslo tilslutter seg oppropet om atomvåpen-forbud

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Onsdag ble forslaget vedtatt i bystyret, og feiret med kake av ordfører Marianne Borgen (SV) og byrådsleder Raymond Johansen (AP).- Vi mener byer kan utgjøre en forskjell og bidra til en verden fri for atomvåpen, på samme måte som byer går foran i arbeidet med å redusere klimautslipp. Enhver bruk av atomvåpen vil være katastrofalt både for mennesker og miljø. Det er viktig at byer går foran og gir et tydelig signal om nødvendigheten av å avskaffe og forby atomvåpen. Jeg er svært glad for at Oslo i dag tilslutter seg ICANs verdensomspennende kampanje, sier Raymond Johansen til avisa.Oslo er den 14. byen i Norge som slutter seg til by-oppropet. Internasjonalt er byer som Washington DC, Los Angeles, Sydney, Berlin, Manchester, Hiroshima og Nagasaki en del av appellen.- Vi gratulerer Oslo med en viktig beslutning. Grasrotopprøret mot atomvåpen vokser seg stadig sterkere. Med dette vedtaket sier Oslo tydelig ifra at bystyret støtter befolkningen og tar på alvor den trusselen atomvåpen utgjør, både for Oslo og andre byer, sier Andreas Fosby i Nei til atomvåpen Oslo.Det er Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN) som er initiativtaker til ICAN Cities Appeal.- Byer er hovedmål for bruk av atomvåpen, mange byer velger derfor å gå foran og markere støtte til FNs atomvåpenforbud. Det er oppløftende å se at lokalpolitikere tar ansvar når nasjonale myndigheter svikter, sier Mari Seilskjær, koordinator for ICAN Norge.Vedtatt av et stort flertall medlemsland FN-traktaten som forbyr atomvåpen ble vedtatt av et stort flertall av FNs medlemsland i juli 2017. ICAN fikk fredsprisen for å ha kjempet frem atomvåpenforbudet, som Nobelkomiteen anerkjente som «et viktig, kanskje avgjørende, skritt på veien mot en atomvåpenfri verden». Norge har ikke undertegnet traktaten, som trer i kraft når 50 stater har ratifisert den.- Verden har mange ganger vært nær kjernefysisk katastrofe på grunn av misforståelser, tekniske feil og ulykker. I en multipolar verden med cyberkrigføring, terrorisme, ekstremisme og irrasjonelle ledere kan vi simpelthen ikke fortsette å sette atomvåpen i sentrum for vår sikkerhet. Atomvåpen er en trussel vi kan velge bort, nå er tiden inne for å ta valget, sier Henriette Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp.Ett enkelt atomvåpen kan drepe flere hundre tusen mennesker i løpet av få sekunder, og skade enda flere, sier Anja Lillegraven i Norske leger mot atomvåpen.- De katastrofale konsekvensene gjør det umulig for leger og redningsarbeidere å gi nødvendig hjelp. Nå må regjeringen følge Oslo sitt eksempel, og komme seg på riktig side når historien skrives, avslutter Lillegraven.