Rasisme er et tveegget ord


Rasisme er et tveegget ord

Kine Mitchell ender opp med å bekrefte de fleste av mine poenger i innlegget hun kritiserer.