Rapport: Så mange går, sykler og kjører i Grefsenveien


Rapport: Så mange går, sykler og kjører i Grefsenveien

For å evaluere måloppnåelsen i prosjektet i Grefsenveien, har Bymiljøetaten bestilt en rapport om trafikkflyten og hastigheten. Den viser at de lette kjøretøyene i gjennomsnitt kjørte fortere enn fartsgrensen i en retning.