Rapport: Miljø- og sikkerhetskriser utgjør risiko mot verdensfreden


Rapport: Miljø- og sikkerhetskriser utgjør risiko mot verdensfreden

En farlig blanding av miljø- og sikkerhetskriser utgjør en komplisert risiko overfor verdensfreden, heter det i en rapport fra det svenske SIPRI-instituttet.