Røe Isaksen: – Overturisme gir store utfordringer flere steder


Røe Isaksen: – Overturisme gir store utfordringer flere steder

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener tallet på turister enkelte steder i Norge gir mer utfordringer enn muligheter. Virke etterlyser turistskatt.