Røde Kors opprettar feltsjukehus for koronapasientar i Jemen


Røde Kors opprettar feltsjukehus for koronapasientar i Jemen

Røde Kors opnar feltsjukehus for koronapasientar i Jemen. Jemen er eit av landa som har hatt høgast dødelegheit i forhold til registrerte koronasmitta, ifølgje Røde Kors.
Les mer om: