Pusten kan påvirke rensing av hjernen


Pusten kan påvirke rensing av hjernen

Pusterytmen vår kan påvirke hvor godt spinalvæsken flyter i og rundt hjernen. Spinalvæsken skyller blant annet bort avfallsstoffer i hjernen. Funnet kan ha betydning for sykdommer som Alzheimers.