Psykiatrisk sykehus i Asker: Innrømmer minst 4234 lovbrudd hittil i år


Psykiatrisk sykehus i Asker: Innrømmer minst 4234 lovbrudd hittil i år

Både toppledelsen og sykehusets styre har vært holdt fortløpende orientert om lovbrudd helt siden 2016, får NRK bekreftet.
Les mer om: