Promillekontroll på Spissøy


Promillekontroll på Spissøy

Politiet gjennomførte sundag promillekontroll på Spissøy.
Les mer om: