Prognose: Økende arbeidsledighet og lav boligprisvekst framover


Prognose: Økende arbeidsledighet og lav boligprisvekst framover

Norske boligpriser går inn i en periode med svak vekst de neste tre årene, og arbeidsledigheten vil øke, ifølge en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse.
Les mer om: