Professor slakter Folkehelse­instituttets snusrapport


Professor slakter Folkehelse­instituttets snusrapport

Folkehelseinstituttets rapport om snus virker som enda et partsinnlegg fra noen som har bestemt seg for at snus må være farlig, sier professor.
Les mer om: