Professor: Når slim og klumpfølelse er farlig


Professor: Når slim og klumpfølelse er farlig

Det finnes flere årsaker til slim og klumpfølelse i halsen. Som regel er det ikke alvorlig, men enkelte røde flagg bør undersøkes nærmere.
Les mer om: