- Potten er så liten at det ikke en gang er knapper og glansbilder


- Potten er så liten at det ikke en gang er knapper og glansbilder

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)- Jeg mener ærlig talt det er uhørt at regjeringen kan snakke så mye om hvor viktig det er med kjøkken på sykehjemmene og så komme med en tilskuddspott som ikke er på mer enn 12,5 millioner kroner. Det er ikke en gang knapper og glansbilder, mener Siv-Len Strandskog, gruppeleder i Sola Ap.Samtlige parti i Sola har sagt at de vil ha produksjonskjøkken tilbake i kommunal regi på sykehjemmene. Mens Ap, Sp, MDG og Tanangerlisten ønsker kjøkken på alle tre sykehjemmene, sier flertallet bestående av Høyre, Venstre, KrF og Frp at det skal først etableres kjøkken på Sola sjukeheim og deretter på Tabo. Samtidig vil politikerne søke om tilskuddsmidler fra en statlig pott.Ap har flere ganger sagt at de ikke ville vente på en slik pott, spesielt etter som det ikke var noen garanti at den ville komme.- Et høydepunkt, sier Listhaug I forbindelse med det reviderte statsbudsjettet har regjeringen nå satt opp en ordning der kommuner kan søke tilskudd til etablering/renovering/reetablering av sykehjemskjøkken.-For mange eldre er måltid et av høydepunktene i løpet av dagen. Det er derfor viktig at eldre får god og sunn mat som ser innbydende ut, sier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug i en pressemelding.Ifølge helse- og omsorgsdepartementet vil regjeringen ha matlukten tilbake på flere sykehjem, og foreslår derfor i revidert nasjonalbudsjett å etablere et tilskudd til renovering, bygging eller etablering av kjøkken ved eksisterende sykehjem og heldøgns omsorgsbolig. Det foreslås å sette av 12,5 millioner kroner i tilsagnsramme for 2019.Tilskuddet opprettes som en del av kvalitetsreformen for eldre, Leve hele livet, hvor mat og måltider er et av hovedtemaene i reformen. Tilskuddet er rettet mot sykehjem og heldøgns omsorgsboliger som ønsker å bygge, renovere eller gjenetablere kjøkken. Tilskuddet skal forvaltes av Husbanken, og vil ha oppstart 1. oktober 2019.- Vi ønsker med denne tilskuddsordningen å gi eldre bedre måltidsopplevelser og gjøre matlagningen til en større del av hverdagen. Jeg håper landets kommuner nå benytter muligheten, og søker på dette tilskuddet, sier Listhaug.Ikke imponert Siv-Len Strandskog er ikke imponert, spesielt ikke over størrelsen på potten.- Dette er ikke hva jeg vil kalle å prioritere mat til eldre, sier hun.Hun utfordrer derfor flertallet på hva de tenker å gjøre når potten ikke er større.- Vi har i vårt budsjett råd til alle tre produksjonskjøkken, fordi vi prioriterer annerledes. Dette må vi bare ta oss råd til, sier Strandskog.- Glad for en tilskuddsordning Gruppeleder i Sola Høyre, Janne Stangeland Rege, sier hun er glad for at det er en tilskuddsordning på plass.- Vi har jobbet hardt for å få på plass denne ordningen, og vi er glade for at det nå er satt av penger i statsbudsjettet. Vi skulle selvsagt sett at potten var enda større, men det viktigste er at det nå er kommet på plass en ordning, mener hun.- Kjøkken skal vi bygge uansett Hun understreker samtidig at størrelsen på potten ikke får betydning for vedtaket som flertallet har fattet.- Vedtaket vi fattet sammen med KrF, Venstre og Frp, gjør det klart at det skal bygges produksjonskjøkken uavhengig av statlig ordning, så beløpet vil ikke påvirke etablering av kjøkken, sier hun.Stangeland Rege sier kommunen kommer til å søke om maksimalt beløp.- Andelen søkere kommer til å avgjøre hvor stort beløp som tilfaller Sola, bemerker hun.