Portugal åpner for skifte av kjønnsidentitet


Portugal åpner for skifte av kjønnsidentitet

Portugals nasjonalforsamling har vedtatt en ny lov som åpner for at alle over 16 år kan skifte navn og kjønn uten legeerklæring.
Les mer om: