Politileder i Nordland blir flyttet etter varsler: – Det har skapt uro


Politileder i Nordland blir flyttet etter varsler: – Det har skapt uro

En politileder i Nordland går over i en ny stilling, etter at ansatte har varslet om at arbeidsmiljøloven ikke har blitt ivaretatt.
Les mer om: