Petter «Uteligger» Nyquist i fengsel i en måned: – Sitt eget hode man kjemper imot


Petter «Uteligger» Nyquist i fengsel i en måned: – Sitt eget hode man kjemper imot

Petter Nyquist (41) flyttet frivillig inn i Halden høysikkerhetsfengsel. Det gjorde noe med psyken.
Les mer om: