Petra (110) har opplevd både spanskesyken og coronapandemien


Petra (110) har opplevd både spanskesyken og coronapandemien

Petra Høgetveit er Norges eldste person. Nå forteller sønnen hennes om hvordan det var for henne å leve under spanskesyken og nå coronapandemien.