Perspektiv over senterfest


Perspektiv over senterfest

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)SP er i fremgang, Førstekandidat på fylkesting-lista for Agder, Oddbjørn Kylland viste til en tredobling av stemmetall siden 2009 for Norges tredje største parti som øker i den grønne vinden som blåser over landet.Med nesten 16 prosent, ligger SP an til å kapre 5-7 mandater i det nye fylkestinget som får 49 representanter. Fremover må arbeidet konsentreres om å få flere statlige arbeidsplasser, ikke minst i vestre del som blir mer utkant i det nye Agder-fylket. Unge må kunne bo hjemme med best mulig digital forbindelse. Næring må utvikles, allsidige jobber må etableres og politikerne må ha fokus på skole og gode bosteder. Kommunene må være fremover-lente i det nye Agder. SP må bli motpol for den sentralisering som pågår, ikke ta alt for god utvikling, fremhevet Kylland. Nina Danielsen viste til vindkraftmøte på Evje nylig der SP er eneste parti som ikke vil la NVE styre vindkraftutviklingen. NVE vil verne mer om høyfjell og kyst, dermed står midtre deler «dalstroka innafor» (mindre verdt) mer utsatt for å få vindmøller i naturen, poengterte Nina Danielsen som hadde stått ved kjøkkenbenken sammen med flere i lang tid og laget suppe til forsamlingen. Lokket med varm festmat.De fem første kandidatene til fylkestinget ble presentert: Oddbjørn Kylland, Margit Dale, Thor Jørgen Tjørhom, Kristin Ljosland, Jon Grindland. Også de fem øverste på kommunelista ble presentert: Nina Danielsen, Björn Sand, Ruth Åse Tesdal, Johan Kåre Mathiassen, Karina Skailand. Vårspretten ble nesten en folkefest som samlet folk fra Sirdal, Fjotland, Kvinesdal, Flekkefjord, Åna Sira, Bakke og selvsagt Gyland. Linda Nedland og Marion Tollaksen sørget for å få fram smilet i sketsj fra scenen. Synnøve Dunsæd åpnet med treffende prolog.