Pengene eller livet?


Pengene eller livet?

Kan et menneskes verdi måles i kroner og øre? Det spørsmålet blir sentralt i neste fase av corona-krisen.
Les mer om: