Passord hører ikke hjemme i 2018


Passord hører ikke hjemme i 2018

KOMMENTAR: Problemene oppstår så snart du involverer hjernen din i datasikkerhetsarbeidet.