Passiv næringspolitikk har ingen framtid


Passiv næringspolitikk har ingen framtid

Det har vært en intens og skummel vår.