Parodien i Lysefjorden


Parodien i Lysefjorden

LEDER: Noen må stoppe dragkampene i gamle Forsand og Nye Sandnes. Innbyggerinitiativet for å flytte deler av Forsand inn i Strand er forståelig, men det er ikke tilrådelig å gjøre dette nå.
Les mer om: