Pårørende redusert til statister


Pårørende redusert til statister

Rettssaken mot Philip Manshaus viser at vi har fått en kjøligere og mer teknokratisk rettsstat som ikke forstår sin funksjon: Å skape tillit i befolkningen og løse konflikter på en hensiktsmessig måte.