Pårørende på plass i Danmark


Pårørende på plass i Danmark

To nordmenn omkom i en ulykke i Danmark lørdag. I dag er deres pårørende på plass i Århus.
Les mer om: