Overkjører regjeringen - enige om krisetiltak


Overkjører regjeringen - enige om krisetiltak

Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og SV ble mandag kveld enige om å overkjøre regjeringen på en rekke punkter