Over 60 millioner tildelt første døgn


Over 60 millioner tildelt første døgn

I løpet av det første døgnet med ny kompensasjonsordning administrert av Brønnøysundregistrene, ble det tildelt over 60…