Over 5.000 flyplassansatte er permittert eller oppsagt på Oslo lufthavn


Over 5.000 flyplassansatte er permittert eller oppsagt på Oslo lufthavn

Nesten 2.000 ansatte ved Oslo lufthavn er oppsagt og over 3.500 er permitterte på grunn av nedgangen i flytrafikken under coronapandemien.
Les mer om: