Over 50 prosent er mot profitt i velferden, viser ny undersøkelse


Over 50 prosent er mot profitt i velferden, viser ny undersøkelse

Mer enn halvparten av de spurte i en fersk undersøkelse er enige i at private selskaper ikke bør få ta ut profitt fra offentlige velferdstjenester.