Over 19.000 husstander får bredbånd med statlige tilskudd


Over 19.000 husstander får bredbånd med statlige tilskudd

Digitaliseringsministeren har tro på målet om 90 prosent dekning innen 2021.