Oslo kommunes Hafslund-bud opp for retten


Oslo kommunes Hafslund-bud opp for retten

Rundt 1.500 aksjeeiere i Hafslund har trukket Oslo kommune for retten for å få avgjort hvor mye de skal få for aksjene sine. Mandag starter saken i tingretten.