Oslo-etat brukte ulovlig lang tid i 2.400 byggesaker


Oslo-etat brukte ulovlig lang tid i 2.400 byggesaker

Plan- og bygningsetaten har brutt lovens krav til saksbehandlingstid i 2.