Oslo-budsjettet 2021: Disse 25 punktene trekker byrådet frem. Men flere valgløfter settes på vent


Oslo-budsjettet 2021: Disse 25 punktene trekker byrådet frem. Men flere valgløfter settes på vent

Byrådet foreslår å sette av 2 milliarder kroner til å dekke ekstraordinære kostnader i helsetjenesten som følge av koronapandemien. Samtidig utsettes flere valgløfter.
Les mer om: