Organet er helt ukjent for de fleste - men oppdagelsen kan ha stor betydning


Organet er helt ukjent for de fleste - men oppdagelsen kan ha stor betydning

Tarmkrøsen er et nyoppdaget organ, som binder sammen alle fordøyelsesorganer i magen og forbinder dem med andre kroppssystemer. Den nye kunnskapet om organet kan i fremtiden få stor betydning for kirurgi.