Ordførerne i nord protesterer: – Verneplan utenfor vår kontroll(pluss)


Ordførerne i nord protesterer: – Verneplan utenfor vår kontroll(pluss)

Den 23. august 2018 kunngjorde fylkesmennene i Nordland, Troms og Finnmark at arbeidet med Andfjorden marine verneområdet skulle starte opp. De berørte kommunene ble lovet innflytelse og delaktighet i prosessen. Dette mener de de ikke har vært i nærheten av å ha fått.
Les mer om: