Oppsagt varsler anker Fretex-sak


Oppsagt varsler anker Fretex-sak

Under dissens fant Oslo tingrett at oppsigelsen Fretex gjorde av Per-Yngve Monsen i 2016, ikke var usaklig. Nå anker Monsen til Borgarting lagmannsrett.
Les mer om: