Opplevde skuddramaet: - Flisene haglet


Opplevde skuddramaet: - Flisene haglet

- Det er det vi setter spørsmål ved i ettertid, hvordan dette egentlig kunne skje?